Trăiește verde! O inițiativă educațională pentru o școală eco-friendly

Proiectul „Trăiește verde!”, implementat de Grupul de inițiativă ROBO STARS și finanțaT prin Fondul Damen pentru inovație în educația de mediu, a fost o inițiativă inspirațională desfășurată la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Galați, implicând 900 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani. Scopul principal al proiectului a fost promovarea conceptelor ecologice, creșterea gradului de conștientizare privind problemele de mediu și găsirea soluțiilor durabile pentru reducerea poluării, prin utilizarea energiei verzi și acțiuni de reciclare.

„Trăiește verde!” a fost un proiect educațional inovator, axat pe sensibilizarea elevilor și a comunității școlare în privința protejării mediului și adoptării unui comportament ecologic responsabil. Proiectul a avut mai multe componente, inclusiv instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, organizarea atelierelor de lucru și cercetare, sesiuni de informare, colectarea selectivă a deșeurilor și acțiuni de ecologizare.

Realizări remarcabile:

  1. Sistem fotovoltaic: Prin amplasarea unui sistem de panouri fotovoltaice, Liceul Mircea Eliade a reușit să reducă cu peste 70% costurile energiei electrice consumate în sala de sport, contribuind astfel la o sursă mai sustenabilă de energie.
  2. Ateliere și sesiuni de informare: Elevii au participat la 40 de ateliere de lucru, cercetare și sesiuni de informare, abordând teme importante precum poluarea aerului, apei și solului. De asemenea, reprezentanți ai departamentelor Mediu și Reciclare de la APM Galați au susținut sesiuni de informare cu privire la impactul poluării și dezvoltarea durabilă.
  3. Colectarea selectivă a deșeurilor: Proiectul a implicat campanii permanente de colectare selectivă a deșeurilor precum hârtie, carton, PET-uri și baterii, promovând astfel reciclarea și reducerea impactului asupra mediului.
  4. Acțiuni de ecologizare: Elevii au participat la o acțiune de ecologizare a Falezei Inferioare, conștientizând importanța menținerii spațiilor publice curate și prietenoase cu mediul.
  5. Machetă funcțională cu panouri solare: Clubul de Robotică a proiectat și realizat o machetă funcțională a sălii de sport, alimentată cu minipanouri solare. Această inițiativă a demonstrat potențialul panourilor solare pentru producerea de energie electrică sustenabilă.

Proiectul „Trăiește verde!” a beneficiat de sprijinul unor parteneri valoroși, inclusiv Asociația Grow Up Galați, Asociația de Părinți a elevilor liceului, Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Stația de Epurare a apelor uzate- Lunca Siretului, S.C. Eco World Production SRL, Serviciul Public ECOSAL și Facultatea de Științe și Mediu Galați. Prin intermediul acestor parteneriate, proiectul a avut un impact semnificativ în comunitate și a promovat conștientizarea privind protecția mediului.

Proiectul „Trăiește verde!” a fost o inițiativă exemplară care a avut un impact semnificativ asupra elevilor și comunității din Liceul Teoretic Mircea Eliade din Galați. Prin promovarea educației ecologice și implementarea soluțiilor practice pentru protejarea mediului, proiectul a creat o școală eco-friendly și a inspirat tinerele generații să acționeze într-un mod responsabil față de mediul înconjurător. Parteneriatele de succes cu organizații și instituții locale au contribuit la eficiența și reușita acestui proiect, subliniind importanța colaborării în abordarea provocărilor ecologice din societatea noastră.